Termes i condicions

Termes i condicions | Toni Rius

Reserva i pagament de les sessions

 1. La reserva de sessió de tots els serveis professionals que ofereix Toni Rius | Equip Eirene, pot realitzar-se via on-line en aquest mateix web o bé en els telèfons de contacte 933 803 496 i 607 351 426.
 2. Un cop realitzada la reserva aquesta es podrà cancel·lar amb una antelació màxima de 24 h. abans de l’inici d’aquesta, a través de l’àrea de clients del web https://tonirius.cat/sessions-reservades (on hi trobarà un llistat de les seves reserves pendents i un històric de les ja realitzades), o bé trucant als telèfon 933 803 496.
 3. La no cancel·lació d’una sessió reservada, amb el marge de temps indicat en el paràgraf anterior o la no assistència a la mateixa en l’hora acordada, comporta la facturació de 20€ en concepte de despeses. Cal tenir en compte que una sessió reservada ocupa una franja de temps que no podem adjudicar a un altre client i, en molts casos, ens desplacem expressament per aquesta sessió al lloc on s’ha de realitzar, amb un perjudici evident que s’ha de compensar amb aquest càrrec.
 4. El client o clients han de ser puntuals per tal d’iniciar la sessió a l’hora reservada, ja que els retards no es podran compensar més enllà de l’hora prevista per la finalització de la sessió, doncs altres clients han d’iniciar-ne un altre . Els endarreriments imputables al client no seran compensats econòmicament del preu de la sessió.
 5. El pagament de les sessions es pot realitzar: A) on-line, en el moment de la reserva en el web; B) consultant la facturació pendent de pagament en l’àrea de client, mitjançant targeta de crèdit o dèbit o compte PayPal; C) en efectiu en la pròpia sessió. Les sessions grupals sobre pressupost també podran optar per realitzar un ingrés o transferència al compte bancari Banc Sabadell IBAN ES71 0081 0156 2600 0145 5652
 6. En un màxim de 5 dies desprès de la realització de la sessió, el client o clients rebran via correu electrònic la factura corresponent, que també podran consultar en la seva àrea de clients al web https://tonirius.cat/client-area

Característiques del procés de Counselling

Aquest procés s’estableix d’acord amb els principis següents:

 1. El counselling és un procés d’acompanyament privat i voluntari. Els clients i/o el counsellor poden donar-lo per acabat en qualsevol moment.
 2. El counsellor ha d’ajudar als clients a estudiar cadascun del punts que els preocupen, en relació a ells mateixos o en relació a la convivència i/o comunicació amb els altres, des d’un context afavoridor per als seus interessos, facilitant a que per ells mateixos els gestionin i transformin positivament.
 3. Els clients són els protagonistes en la presa de les decisions i omissions i tenen l’última responsabilitat sobre ambdues.
 4. El procés d’acompanyament o Counselling no substitueix ni vol substituir al psicòleg ni al psiquiatra, ja que en cap cas és un servei professional de psicologia, de psicoteràpia, acte mèdic o clínic, d’obtenció de consells sobre cap tipus de pressa de decisions. El Counselling es basa en l’acolliment de les persones per donar-los-hi un espai confidencial on el counsellor empra l’escolta activa, l’acceptació incondicional, l’empatia avançada i les tècniques i teories de la comunicació humana, per ajudar-los a prendre consciencia del seu moment present i ajudar-los a trobar, per ells mateixos, les millors opcions per afavorir els canvis personals necessaris per viure com necessiten.
 5. El counsellor, en el cas de detectar possibles patologies clíniques, convidarà al client a una derivació a un professional de la psicologia clínica de confiança.
 6. Tota la informació, tant oral com escrita, es confidencial. Els clients es comprometen a mantenir-ne el secret i accepten que aquesta informació no pot ser aportada com a prova davant cap jutge; així mateix, es comprometen a no citar al counsellor com a testimoni ni perit en qualsevol procediment judicial o administratiu referent als temes tractats en les sessions. S’exceptuen d’aquesta confidencialitat: a) la informació no personalitzada i utilitzada per a finalitats de formació o recerca (estadística); b) la informació que comporta una amenaça per la integritat física o psíquica del propi client o de terceres persones.
 7. Els clients i el counsellor han d’actuar d’acord amb les exigències de la bona fe.
 8. Cada sessió tindrà una durada màxima de 60 minuts (personal i parella) i de 90 minuts en sessions grupals (a partir de 3 persones). Al final de cada sessió, els assistents han de signar el full d’assistència.
 9. El counsellor informarà les persones que s’acullen a Counselling que han d’abonar les tarifes establertes e informades prèviament en la primera sessió i disponibles en el web: Sessió individual 70€; Sessió individual on-line 45€; Sessió conjunta de parella 70€; Sessió grupal (més de 2 persones) segons pressupost acceptat. Al finalitzar cada sessió, amb un màxim de 5 dies, els clients rebran la factura corresponent amb els impostos vigents desglossats e inclosos en les tarifes indicades.
 10. Antoni Rius Carbonell és doctorant en Psicologia de la Comunicació i Canvi (UB-UAB), Llicenciat en Humanitats especialització en Estudis del Pensament Filosòfic i Científic (UOC), Màster en Counselling (RLL), Màster en gestió i transformació de conflictes: Mediació (UB), i entre d’altres estudis de postgrau Màster Oficial en Societat de la Informació i el Coneixement (UOC).

Característiques del procés de Mediació

Aquest procés s’estableix d’acord amb la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, i té els principis següents:

 1. La mediació és un procés voluntari. Les parts i/o la persona mediadora poden donar per acabada la mediació en els casos previstos als articles 5.1 i 6.1 de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret
 2. La persona mediadora ha d’ajudar les parts a estudiar cadascun del punts en discussió des d’un context afavoridor per als interessos comuns, que faciliti l’obtenció d’acords satisfactoris per a cadascú. Ha de conduir el procés en un context de neutralitat i imparcialitat, sense influir en les decisions de les parts.
 3. Les parts són les protagonistes en la presa de les decisions i tenen l’última responsabilitat sobre els continguts de l’acord.
 4. És causa fonamental en el procés de mediació familiar vetllar per l’interès superior dels fills menors d’edat o discapacitats.
 5. Tota la informació, tant oral com escrita, ha de ser confidencial. Les parts es comprometen a mantenir-ne el secret i accepten que aquesta informació no pot ser aportada com a prova davant del jutge; així mateix, es comprometen a no citar els mediadors com a testimonis ni perits en qualsevol procediment judicial o administratiu referent al conflicte. S’exceptuen d’aquesta confidencialitat: a) la informació no personalitzada i utilitzada per a finalitats de formació o recerca; b) la informació que comporta una amenaça per a la vida o la integritat física o psíquica d’una de les parts o de terceres persones.
 6. Les parts i la persona mediadora han d’assistir personalment a les reunions de mediació, sense que es puguin valer de representants o intermediaris, encara que poden utilitzar mitjans tècnics que facilitin la comunicació a distància en situacions puntuals.
 7. Les parts poden, quan ho considerin necessari o convenient, demanar la suspensió del procés de mediació per fer consultes al seu advocat o advocada o qualsevol altre professional que necessitin.
 8. És aconsellable que les parts rebin assessorament legal durant el procés de mediació. Si escau, ha d’haver-hi intervenció lletrada per a la redacció del conveni final.
 9. Les parts i les persones mediadores han d’actuar d’acord amb les exigències de la bona fe.
 10. La persona mediadora ha de fer una previsió aproximada del nombre de sessions necessàries per dur a terme la mediació. Cada sessió ha de tenir una durada màxima de 90 minuts. Al final de cada sessió, els assistents han de signar el full d’assistència. El període de sessions no ha de ser superior a 90 dies hàbils.
 11. La persona mediadora ha d’informar les persones que s’acullen a la mediació que han d’abonar les tarifes establertes e informades prèviament en el moment de cada sessió: Sessió individual 75€; Sessió conjunta 150€; Sessió grupal (més de 2 persones) segons pressupost acceptat. Al finalitzar el procés de mediació les parts rebran la factura corresponent amb els impostos vigents: IVA 21%.
 12. En acabar el procés, les parts i el mediador o mediadora han de signar una acta final en què es recullin tots els punts de l’acord.
 13. Antoni Rius Carbonell és doctorant en Psicologia de la Comunicació i Canvi (UB-UAB), Llicenciat en Humanitats especialització en Estudis del Pensament Filosòfic i Científic (UOC), Màster en Counselling (RLL), Màster en gestió i transformació de conflictes: Mediació Familiar i Comunitària (UB), i entre d’altres estudis de postgrau Màster Oficial en Societat de la Informació i el Coneixement (UOC).

Inscripció en cursos, tallers, trobades i seminaris

 1. La inscripció en un curs, taller, trobada o seminari es realitzarà sempre a través del web i quedarà pendent d’aprovació fins que es confirmi la realització positiva del procés de pagament triat: targeta de crèdit o dèbit, PayPal, o ingrés/transferència bancaria.
 2. Un cop confirmat el procés de pagament es donarà accés al campus virtual i/o a l’espai de treball relacionat.
 3. Tota l’oferta formativa te un màxim d’inscrits, que d’arribar-s’hi tancarà la possibilitat d’inscriure’s en l’actual edició.
 4. En cas de no tenir una activitat formativa el nombre mínim d’inscrits per realitzar-se, sobtarà per anul·lar-se i es procedirà a retornar als alumnes inscrits els imports abonats i confirmats, sense cap altra indemnització o compensació econòmica o de qualsevol altre naturalesa.

Si continua navegant per aquest lloc web, accepta la utilització de galetes. Més informació.

La configuració de la política de galetes d'aquesta web està definida com a permesa, per poder oferir-li una millor experiència de navegació. Si continua utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé clica a "Acceptar" entendrem que hi està d'acord.

Tanca