Sessió Counselling on-line | Individual | Altes capacitats

45,00 IVA Inclòs 60 minutes

Relació d’ajuda professional que facilita un procés de canvi i la gestió dels conflictes amb un mateix i en la relació amb els altres. Mode On-line mitjançant videoconferència (Skype, Zoom, Jit-si) o telefònicament.