Termes d’ús i Política de privacitat

Termes d’ús i Política de privacitat a eirene.cat, eirene.es, tonirius.cat i tonirius.es

1 DADES IDENTIFICATIVES

Atenent a les previsions de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), s’informa a l’usuari que l’empresa titular del domini i del lloc web www.eirene.cat i www.tonirius.cat i de les seves traducciónes al castellà www.eirene.es (en endavant, la Web) i www, tonirius.es és la mercantil Equip Eirene SL, amb domicili social a Barcelona, ​​C / Via Laietana 15 4t 2a CP 08003, inscrita al Registre Mercantil de la província de Barcelona al Tom 45872, Foli 123, Full B 501.559, Inscripció 1. Amb C.I.F .: B66947011. Correu de contacte: equip@eirene.cat Des d’ara, Eirene.

2 CONDICIÓ D’USUARI

L’accés i ús del web, atribueix la condició d’USUARI, acceptant-se des d’aquest moment els presents termes d’ús.

La web permet la creació de forma gratuïta d’un compte client, amb un nom d’usuari i una contrasenya, que podrà realitzar-se fent clic en el botó “Accés clients”, situat a la part inferior de la home del web, fent clic després en el botó “Registrar-se”, facilitant les dades que se sol·liciten en el formulari, sent el nom d’usuari i la contrasenya la que el mateix triï, i prèvia lectura dels termes d’ús, política de privacitat i condicions de contractació, mitjançant el marcat la casella de lectura i acceptació de tals termes.
L’usuari tindrà accés als serveis restringits als usuaris registrats a la contractació dels serveis professionals oferts per Eirene.

3 Ús del lloc web

L’usuari es compromet, pel sol fet d’accedir a la web i de la seva utilització a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Eirene ofereix a través de la mateixa, i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:
a) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic;
b) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans;
c) provocar danys en els sistemes físics (maquinari) i lògics (programari) de Eirene, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes de maquinari o programari que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
d) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Eirene es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que , al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

4 POLÍTICA DE PRIVACITAT

4.1. Finalitat de les dades recollides i CONSENTIMENT al tractament

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), s’informa a l’USUARI dels següents aspectes:

a) Que, mitjançant els diferents formularis de registre del web (contacte, compte client, testimoni, formulari de contractació …), es recullen dades, que s’emmagatzemen en un fitxer titularitat de Eirene, degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de dades.
b) Els camps de tals formularis que es troben marcats amb un asterisc són d’ompliment obligatori per poder prestar la sol·licitud que correspongui en cada cas.
No obstant això, en alguns formularis no es permet avançar al pas següent fins que no es fan constar les dades obligatòries.
La conseqüència de no proporcionar tals dades obligatòries és la impossibilitat d’atendre la sol·licitud del usuari.
c) les dades que es demanen en els formularis de la web, es recullen exclusivament amb les següents finalitats:
Mantenir la relació comercial consistent, si escau, en la contractació dels serveis oferts a la web, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels mateixos.

Emetre comunicacions per correu electrònic o postal per proporcionar informació que entenem interessant per als usuaris i clients de WEBMPRESA, inclosa informació sobre nous productes i serveis, newsletters o noves entrades al blog de Eirene.

Realització d’enquestes o estudis de mercat relacionats amb l’activitat de l’usuari i / o client.
Únicament Eirene i els encarregats de tractament designats per ella, tindran accés a les seves dades, i en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

En cadascuna d’aquestes comunicacions que Eirene pugui remetre a l’USUARI, s’inclou informació sobre com anul·lar la subscripció i deixar de rebre noves comunicacions.
En cas que l’usuari no estigui conforme amb els fins per als quals es recapten les seves dades, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició d’acord amb el que preveu l’apartat 4.3. dels següents termes d’ús i política de privacitat.

Es considera com la prestació de consentiment exprés i inequívoc de l’USUARI, de l’article 6 de la LOPD, al tractament de les dades de caràcter personal en la forma que s’exposa en els presents termes d’ús i política de privacitat, el marcatge de la casella en la qual es faci constar que l’USUARI ha llegit i accepta els termes d’ús i la política de privacitat i, si escau, les condicions de contractació.
Tanmateix, i en el cas del formulari de subscripció al newsletter de Eirene, la prestació del consentiment de l’usuari es prestarà mitjançant el sistema de doble opt-in, pel qual, l’usuari ha de fer constar en el formulari el seu nom i mail, i remetre- al correu facilitat per l’USUARI un mail en què el mateix podrà confirmar la seva subscripció al newsletter.
Fins que l’usuari no confirmi la subscripció, Eirene no tindrà accés a les dades personals de l’USUARI.

4.2. Compliment de la normativa d’aplicació

Eirene compleix amb la a Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reglament que la desenvolupa (Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre – RLOPD) i altra normativa vigent, concordant i d’aplicació en cada moment.
Així mateix, Eirene compleix amb la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), sol·licitant el consentiment al tractament del correu electrònic, amb fins comercials, en cada moment.

4.3. Exercici de Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (drets ARCO)

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a Eirene podran dirigir-se a ella, per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers.
L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Eirene amb la referència “Protecció de dades / Eirene”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l’adreça:
EQUIP Eirene, S.L.
C / Via Laietana 15 4t 2a Barcelona C.P. 08003
També podrà exercitar els drets, a través del correu electrònic: equip@tonirius.cat

4.4. Mesures de Seguretat

Eirene té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa dels dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.
Tot això de conformitat amb el que preveu l’Art. 9 de la LOPD i el Títol VIII (De les mesures de seguretat en el tractament de dades de caràcter personal) del RLOPD.

4.5. links

Com un servei addicional a l’USUARI, la web pot incloure enllaços (hipervincles, links …) a altres llocs web que no són operats o controlats per Eirene.
Per això Eirene no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat.
Per això preguem que, abans de proporcionar informació personal a aquests llocs web aliens a Eirene, és imprescindible revisar les polítiques de privacitat d’aquests llocs web.

4.6. Política de “Galetes” o Kookies

En la web https://tonirius.cat y su traducción al castellano https://tonirius.es utilizamos cookies para facilitar la relación de los visitantes con nuestro contenido y para permitir elaborar estadísticas sobre las visitas que recibimos.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE, desarrollada en nuestro ordenamiento por el apartado segundo del artículo 22 de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos, procedemos a informarle detalladamente del uso que se realiza en nuestra web.

Se denominan cookies a unos pequeños archivos que se graban en el navegador utilizado por cada visitante de nuestra web para que el servidor pueda recordar la visita de ese usuario con posterioridad cuando vuelva a acceder a nuestros contenidos. Esta información no revela su identidad, ni dato personal alguno, ni accede al contenido almacenado en su pc, pero sí que permite a nuestro sistema identificarle a usted como un usuario determinado que ya visitó la web con anterioridad, visualizó determinadas páginas, etc. y además permite guardar sus preferencias personales e información técnica como por ejemplo las visitas realizadas o páginas concretas que visite.

La finalidad de las cookies es la de facilitar al Usuario un acceso más rápido a los Servicios seleccionados.

Si no desea que se guarden cookies en su navegador o prefiere recibir una información cada vez que una cookie solicite instalarse, puede configurar sus opciones de navegación para que se haga de esa forma. La mayor parte de los navegadores permiten la gestión de las cookies de 3 formas diferentes:

 • Las cookies son siempre rechazadas;
 • El navegador pregunta si el usuario desea instalar cada cookie;
 • Las cookies son siempre aceptadas;

Su navegador también puede incluir la posibilidad de seleccionar con detalle las cookies que desea que se instalen en su ordenador. En concreto, el usuario puede normalmente aceptar alguna de las siguientes opciones:

 • rechazar las cookies de determinados dominios;
 • rechazar las cookies de terceros;
 • aceptar cookies como no persistentes (se eliminan cuando el navegador se cierra);
 • permitir al servidor crear cookies para un dominio diferente.

Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo puede hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.

Puede encontrar información sobre cómo configurar los navegadores más usados en las siguientes ubicaciones:

 • Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración. Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
 • Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada. Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
 • Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de contenido. Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
 • Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

Respecto de las cookies de terceros, es decir aquellas que son ajenas a nuestro sitio web, no podemos hacernos responsables del contenido y veracidad de las políticas de privacidad que ellos incluyen por lo que la información que le ofrecemos es siempre con referencia a la fuente.

A continuación le informamos detalladamente de las cookies que pueden instalarse desde nuestro sitio web. En función de su navegación podrán instalarse todas o sólo algunas de ellas.

NombreCategoriaDescripciónPropiedadDuración
PHPSESSIDFuncionalidadEsta cookie es usado por el lenguaje de encriptado PHP para permitir que las variables de sesión sean guardadas en el servidor web.PropiaFinalización de la sesión
wordpress_FuncionalidadSe activa durante el login y guarda los detalles de autentificación.Propia1 año
wordpress_logged_in_FuncionalidadSe activa durante el login y guarda los detalles de autentificación.Propia1 año
wp-settings-FuncionalidadSirve para personalizar la Interfaz de Usuario.Propia1 año
wp-settings-time-FuncionalidadSirve para personalizar la Interfaz de Usuario.PropiaFinalización de la sesión
catAccCookiesFuncionalidadContiene un código para verificar que la política de cookies ha sido aceptada.Propia1 día
Gestiona la gestión del acceso a la web y el despliegue de imágenes.Propia1 semana
gadwp_wg_FuncionalidadGestiona la gestión del acceso a la web y el despliegue de imágenes.Propia1 semana
euCookieFuncionalidadInforma a los usuarios de que tu sitio utiliza cookies, por medio de una ventana emergente para mostrar más información y la opción de bloquear scripts antes de su aceptación.Propia3 meses
wplc_chat_statusAnálisisDesconocemos el origen de la cookieTercerosDesconocemos el origen de la cookie
_icl_current_languageAnálisisDesconocemos el origen de la cookieTercerosDesconocemos el origen de la cookie
AnálisisDesconocemos el origen de la cookieTercerosDesconocemos el origen de la cookie

Se puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los Usuarios que la visiten periódicamente.

Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se comunicarán a los Usuarios bien mediante la web o a través de correo electrónico a los Usuarios registrados.

4.7. Menors d’edat

El web no es dirigeix ​​a menors d’edat.
No obstant això Eirene declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit per part de l’USUARI.

4.8. Modificació de la Política de Privacitat

Eirene es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, sempre d’acord amb la normativa d’aplicació, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació.
L’ús de la web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

4.9. Responsable del fitxer, i encarregats del tractament

El responsable del fitxer de dades és EQUIP Eirene S.L., sent el seu representant legal Antoni Rius Carbonell.

5 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos a la web, són propietat de Eirene, o bé, aquesta última disposa del dret d’ús i explotació dels mateixos, i en aquest sentit, protegits per la legislació de la propietat intel·lectual i industrial vigents.

Queda expressament prohibit realitzar qualsevol alteració d’aquesta pàgina.
Eirene no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de manipulacions o alteracions no autoritzades, queda prohibida de la mateixa manera qualsevol reproducció total o parcial, transmissió, distribució o emmagatzematge dels continguts d’aquesta web sense autorització expressa de Eirene, anunciant des d’aquest moment i en cas d’incompliment de l’anterior, l’exercici de les accions legals en defensa dels nostres legítims interessos.
Eirene no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual ni sobre qualsevol altre dret relacionat amb la web, els serveis o els continguts.
A l’efecte de poder preservar els possibles drets de propietat intel·lectual o industrial, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el lloc web, ha de notificar aquesta circumstància a Eirene, mitjançant correu electrònic a l’adreça equip@eirene.cat, indicant:

-Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits.
Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l’interessat, haurà d’acreditar la representació amb què intervé.
– Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, i la seva ubicació en el lloc web.
– Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual o industrial.
– Declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos.
L’accés a aquest web no atorga a l’usuari cap dret, ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial dels elements corporatius.

6 POLÍTICA D’ENLLAÇOS

6.1. Aquells que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle (enllaç, enllaç, hipervincle …) des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a qualsevol de les pàgines web de Eirene haurà de sotmetre les següents condicions:
– No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de Eirene.
– No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el web de Eirene sense la seva prèvia autorització expressa.
– No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el web de Eirene, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Eirene, llevat autorització expressa d’aquesta.
– L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Eirene i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Eirene dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.
Eirene no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.

6.2. La Web pot, si escau, posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers, amb l’exclusiva funció, de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.
Eirene no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

Eirene no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions , manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per Eirene i que resultin accessibles a través d’aquesta web.

7 DRET D’EXCLUSIÓ

Eirene es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions d’ús i política de privacitat.

8 GENERALITATS

Eirene perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda de la seva web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

9 MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Eirene podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

10 LEGISLACIÓ I FUR

Els presents termes d’ús i política de privacitat es regeixen per la legislació espanyola.

Qualsevol qüestió litigiosa que incumbeixi als productes contractats a través del web es resoldrà a través de la mediació de conflictes civils i mercantils i, de no poder arribar a acords en el procés de mediació, als jutjats i tribunals de Barcelona.

Si continua navegant per aquest lloc web, accepta la utilització de galetes. Més informació.

La configuració de la política de galetes d'aquesta web està definida com a permesa, per poder oferir-li una millor experiència de navegació. Si continua utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé clica a "Acceptar" entendrem que hi està d'acord.

Tanca